top of page
IMG_1280.jpg

מפגשי מודל

עם הנחיה

אפריל -2022

בחודש זה נשחק עם אלמנט הזמן ברישום מודלץ

נשחק עם אורכי הפוזות, מקצרצרות ובתנועה עד לפוזה אחת ארוכה.

נבדוק אסטרטגיות שונות לרישום מתוך התחשבות במשך התנוחה

אווה2.JPG
4.4.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
מפגש של פוזות בתנועה, קצרצרות החל מ30 שניות עד קצרות של 5 דקות.
מה אפשר להשיג בזמן כה קצר ברישום


מודל
oשירזY

פוזות
קצרצרות וקצרות

חומרים
(רצוי)
עפרונות, פחם, ואפשר מדיה דיגיטלית

הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחום או מדיומים אחרים

YYY
IMG_3675.JPG
11.4.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
מפגש של תנוחות קצרות
בין 5 עד 10-15 דקות.
איך מפרידים את המוץ מהתבן? 
איך מעמידים שונות בכל רישום ומה משאירים בזיכרון


מודל
jשניp

פוזות
נתחיל ב-5
ונסיים ב-15
 דקות

חומרים
(רצוי)
עפרונות, פחם, פסטל ואפשר מדיה דיגיטלית

הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחום או מדיומים אחרים
YYY

 
IMG_0078.JPG
18.4.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
תנוחה ארוכה של כשעתיים עם הפסקה במחצית. נתכונן לתנוחה, נכין סקיצות מהירות של קומפוזיציה ונבנה את הרישום שלב אחר שלב.

מודל
lאנה ק.a

פוזות
תנוחה אחת של שעתיים עם הפסקה במחצית

חומרים
(רצוי)
עפרונות, פחם, אפשר צבע ומדיה דיגיטלית

הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחום או מדיומים אחרים
YYY

 
IMG_7645.jpg
25.4.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
מפגש של 4 פוזות של כ-20-25 דקות כל אחת. נבנה סידרה של רישומים, ונבנה אסטרטגיה המתיחסת לכל התנוחות כאחת.

מודל
wאופירa

פוזות
ארבע פוזות 
20-25 דקות


חומרים
(רצוי)
עפרונות, פחם, אפשר מדיה דיגיטלית

הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחום או מדיומים אחרים
YYY
bottom of page