מערכת שבועית

IMG_1285.jpg

ראשון

בוקר בסטודיו
יצירה חופשית

יוני 2022
9:30-12:30
עם איריס
I

A

ציור חופשי
סדנת ציור חופשי

19:00-21:00
עם איריס
I

IMG_1283.jpg

שני

רישום
מודל עירום
ללא הנחיה

סשן מודל

19:30-21:30
עם איריס
I

IMG_1287.jpg

שלישי

IMG_1284.jpg

חמישי