top of page
IMG_1280.jpg

מפגשי מודל

עם הנחיה

מרץ - 2022

-חזרה לבסיס-

מְדִידוֹת

בכל מפגש החודש נכיר כלי מדידה ועזר ברישום מהתבוננות ותהיה הדגמה בפחם

פולינה עמידה.JPG
7.3.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
מדידות - הדוק
נכיר את כלי הרישום הבסיסי ביותר - הדוק (או השיפוד) מה ואיך מודדים איתו ולמה זה הכלי הבסיסי ביותא לרישום מהתבוננות תהיה הדגמה של מדידות בפחם
מודל
oפולינהY

פוזות
בין 5 דק׳ ל30 דק׳

חומרים
(רצוי)
פחם, עפרונות ומצעים תואמים

הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחום או במדיומים אחרים

YYY
נעמה3.jpg
14.3.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
מדידות - האנך

נכיר את כלי הרישום - האנך
מה ואיך מודדים איתו ומה הקשר לגרביטציה, יהיה אנך אישי ואנך כללי
תהיה הדגמה של מדידות בפחם


מודל
jנעמהp

פוזות
נתחיל ב5
ונסיים ב25-30
 דקות

חומרים
(רצוי)
עפרונות, פחם
הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחומים או מדיומים אחרים
YYY

 
אילוש2.JPG
21.3.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
 מדידות - מראה שחורה

נכיר את כלי הרישום המאתגר הזה -
מראה שחורה מה ואיך רואים איתה ואיך נעזרים בה ברישום מהתבוננות.
תהיה הדגמה של מדידות בפחם


מודל
lאילושa

פוזות
נתחיל ב5 דקות  ונסיים ב25-30 דקות

חומרים
פחם, עפרונות, פסטל ומצעים מתאימים
הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחום או מדיומים אחרים
YYY

 
רוזי.jpg
28.3.2022
יום שני 
19:30 - 21:30


דגש על מוטיב
מדידות - וויו-פיינדר

נכיר את כלי הרישום שעוזר לנו לבחור ולבחון פורמט וקומפוזיציה. מה ואיך מוצאים איתו ואיך הוא עוזר לנו ברישום
תהיה הדגמה של מדידות בפחם

מודל
wרוזיa

פוזות
קצרות מ5 דקות
עד בינונית של 20-25 דקות


חומרים
(רצוי)
עפרונות, פחם, פסטל, פנדות וכד׳
ניירות בגדלים שונים
סכין חיתוך


הערות
אפשר לחקור ולתרגל מוטיבים נוספים, וניתן לבקש להתעמק בתחום או מדיומים אחרים
YYY
bottom of page